Седалище на заявителя:
Закрила на ОИС в :

От Вас
се иска

 • Полное имя или наименование сторон договора, их адрес
 • Номер(-а) охранных документов на передаваемый(-ые) ОПС
 • Объем передаваемых прав и условия договора
 • Пълномощно за водене на процедурата
 • Заплащане на хонорара на патентния представител и на държавните такси

Етапи
на изпълнение

 • от 2 дней Подготовка и подаване на документи
 • 2 месяца Принятие решения о публикации и внесении в Гос. Реестр сведений о договоре
 • 2 раза в месяц -

Като резултат
ще получите

 • Решение о публикации и внесении данных в Гос. Реестр договоров
 • Зарегистрированный лицензионный договор
 • Извлечение от Държавния Регистър

Изготвяне на лицензионни договори

This page is under construction

Защо Ви е нужна тази услуга?

 • Издаване на лицензи за използване на ОИС
 • Извличане на допълнителна печалба от ОИС
 • Временно прехвърляне на права на собственост върху ОИС
 • Правомерно използване на ОИС
Свържете се с нас! Нашите контакти