Данил Бенатов

 • Инженер-химик;
 • Партньор и представител в Украйна на Патентно бюро "Dr. Emil Benatov & Partners";
 • Украински патентен представител.

Образование

 • 2002 г. - аспирантура по специалност "Техногенна сигурност на държавата" (Национален технически университет на Украйна "Киевски политехнически институт" (НТУУ "КПИ"));
 • 2001 г. - специалист по интелектуална собственост (Институт по интелектуална собственост и право, гр. Киев, Украйна);
 • 1999 г. – магистър по химическа технология и инженерство, специалност "Промишлена екология" (НТУУ "КПИ").

Научни трудове

 • от 1999 г. - работи над кандидатска дисертация в областта на системния анализ на проблемите на природно-техногенната сигурност на хидровъзлите в Украйна и механизмите за тяхното предотвратяване;
 • 1999 г. – дипломна работа за придобиване на магистърска степен по проблемите на използването на микробиологични методи за очистване на природни и отпадни води от уран;
 • 1995 г. - работа по проучване на биологичното очистване на природни и отпадни води от повърхностно-активни вещества с помощта на имобилизирани микроорганизми (с подкрепата на студентска програма на фондация „Сорос” в областта на точните науки).

Автор на 7 научни публикации.

Професионална дейност

 • от 2006 г. – партньор в Патентно бюро "Dr. Emil Benatov & Рartners";
 • 2004 - 2007 г. – заместник-началник на Отдела по промишлена собственост на НТУУ "КПИ";
 • от 2002 г. - старши преподавател в Катедрата по екология и технология на растителните полимери на Инженерно-химическия факултет на НТУУ "КПИ";
 • от 2002 г. – украински патентен представител (№ 224);
 • 2001 - 2003 г. - експерт в Централната санитарно-епидемиологична станция на МЗ на Украйна;
 • от 1994 г. - представител в Украйна на Патентно бюро "Dr. Emil Benatov & Рartners".

Членство в обществени организации

 • от 2014 г. - Всеукраинска публична организация "Украинска адвокатска асоциация";
 • от 2012 г. - Полско-Украинска стопанска камара;
 • от 2011 г. – Асоциация на европейските юристи (AEA) (асоцииран член);
 • от 2010 г. - Общоукраинска асоциация на патентните представители (член на управата);
 • от 2010 г. – Федерация на бизнес-оценителите и оценителите на интелектуална собственост (ФОБИС);
 • от 2006 г. - Международна асоциация по защита на промишлената собственост (AIPPI);
 • 1998 - 2006 г. - Научно дружество на студентите и аспирантите в НТУУ "КПИ" (председател).

Работни езици

Украински, руски, български, английски, полски.

Хоби

Пътешествия, фотография, театър, книги, история.

Свържете се с нас! Нашите контакти