Ольга Шевченко

  • Адвокат (св-во № 1800/10).

Образование

  • 1994 - 1998 г. - бакалавър по специалност "Право, служба в органите на Министерството на вътрешните работи на Украйна" (Национална академия на Министерството на вътрешните работи на Украйна).

Професионална дейност

  • от 2000 г. – адвокат в АД «Шевченковска адвокатска колегия, гр. Киев» (специализация: право на интелектуалната собственост, стопанско право);
  • 1999 - 2000 г. – помощник на адвокат Л. М. Шевченко в АД «Шевченковска адвокатска колегия,  гр. Киев»

Членство в обществени организации

  • от 2000 г. – член на Съюза на адвокатите в Украйна.

Работни езици

Украински, руски, английски.

Хоби

Книги.

Свържете се с нас! Нашите контакти