Илона Бенатова

Илона Бенатова

 • Финансист;
 • Представител на Патентно бюро  "Dr. Emil Benatov & Partners" в Литва. 

Образование

 • 2012 г. - специалист по интелектуална собственост 
  (Институт по интелектуалната собственост към Националния университет "Одеска юридическа академия" в гр. Киев, Украйна);
 • 2006 г. – магистър по държавна администрация 
  (Университет „Миколас Ромерис”, Литва);
 • 2004 г. - бакалавър по информатика 
  (Вилнюски педагогически университет, Литва);
 • 2000 г. – специалист по банково дело 
  (Вилнюско висше училище по икономика, Литва).

Научни трудове

 • 2012 г. - дипломна работа "Практика в прилагането на международните системи за защита при придобиването от украински заявител на права върху интелектуална собственост на марка в чужди държави";
 • 2006 г. – дипломна работа за придобиване на магистърска степен "Проблеми при управлението на финансите в общината на Вилнюски район". 

Професионална дейност

 • от 2010 г. – представител на Патентно бюро "Dr. Emil Benatov & Partners" в Литва;
 • 2006 - 2009 г. - старши специалист в Държавната данъчна инспекция на Вилнюски окръг;
 • 2000 - 2006 г. - старши финансист във филиала на общинската администрация на Вилнюски район.

Работни езици  

Полски, литовски, руски, английски, украински.

Хоби

Книги, музика.

Свържете се с нас! Нашите контакти