Зинаида Резницкая

 • Редактор;
 • Специалист по интелектуална собственост в Патентно бюро "Dr. Emil Benatov & Partners".

 

Образование

 • 2010 г. - специалист по интелектуална собственост (Институт по интелектуална собственост и право към Националната юридическа академия на Украйна, гр. Киев, Украйна);
 • 2003 г. – специалист – редактор (Издателско-полиграфически институт към Националния технически университет на Украйна "Киевски политехнически институт" (НТУУ "КПИ"));
 • 2001 г. – бакалавър по журналистика (Издателско-полиграфически институт към НТУУ "КПИ").

Научни трудове

 • 2010 г. - дипломна работа "Конфликти между притежателите на търговски марки. Практиката при тяхното разрешаване",
 • 2003 г. - дипломна работа "Особености в създаването на преводен тълковен терминологичен речник".

Професионална дейност

 • от 2008 г. - асоцииран сътрудник в Патентно бюро "Dr.Emil Benatov & Partners";
 • 2003-2012 г. - отговорен редактор в Парламентарното издателство на Върховната Рада на Украйна;
 • 2001-2003 г. - кореспондент на вестник "Киевски политехник" на НТУУ "КПИ".

Членство в обществени организации

 • 2000-2003 г. – Научно дружество на студентите и аспирантите в НТУУ "КПИ" (ръководител на секция).

Работни езици

Украински, руски, английски, френски.

Свържете се с нас! Нашите контакти