Місцезнаходження заявника:
Захист ОІВ у :

Від Вас
потрібно

 • Повне ім’я або найменування сторін договору, їх адреси
 • Номер(-и) охоронних документів на ОПВ, що передаються
 • Обсяг прав, що передаються, та умови договору
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного та офіційних зборів

Етапи
виконання

 • від 2 днів Підготовка та подача документів
 • 2 місяці Прийняття рішення про публікацію та внесення до Держ. Реєстру відомостей про договір
 • двічі на місяць Публікація відомостей про договір в офіційному бюлетені

У результаті
Ви отримаєте

 • Рішення про публікацію та внесення до Держ. Реєстру відомостей про договір
 • Зареєстрований ліцензійний договір
 • Виписка з Держ. Реєстру

Складання ліцензійних договорів

Право на використання об’єкта промислової власності (далі - ОПВ) може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правова форма видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Ліцензійний договір – це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання ОПВ (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання ОПВ, а ліцензіат зобов’язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

Ліцензійні договори розрізняються за:

 • ОПВ, що охороняються (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо);
 • обсягом прав, що передаються за ліцензійним договором (виключні, невиключні).

За виключною ліцензією ліцензіар надає дозвіл на використання ОПВ ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій ОПВ лише у частині, що не передається за договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензію на використання цього об’єкта іншим особам на тій самій території та в обсязі вже наданих ліцензіату прав. Ліцензіат же отримує право на видачу субліцензій.

За невиключною ліцензією ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання ОПВ, зберігаючи за собою право на використання цього ОПВ, включаючи право видачі ліцензії іншим особам.

Існує також «повна» ліцензія – різновид виключної ліцензії, за якою до ліцензіата на строк дії договору переходять усі майнові права, які випливають з охоронного документа.

Укласти ліцензійний договір на використання ОПВ можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу охоронного документа і тільки в межах строку його дії.

При укладанні ліцензійного договору важливо визначитися щодо такого: 

 • предмета договору;
 • обсягу прав, що передаються;
 • прав та обов’язків сторін;
 • виду ліцензії;
 • території дії ліцензійного договору;
 • строку дії ліцензійного договору тощо.

Запис про реєстрацію ліцензійного договору вноситься до Держ. Реєстру на підставі прийнятого відомством рішення про його реєстрацію. Відомості про реєстрацію ліцензійних договорів публікуються в офіційному бюлетені.

Більше інформації про ліцензійні договори можна отримати зв’язавшись із нами.

Важливо пам'ятати: Оскільки договір є юридичним документом, то складати його повинен фахівець, іншими словами,що вищою є потенційна комерційна цінність ОПВ, то більш нагальною стає необхідність у професійній допомозі з боку представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

(за матеріалами видань Державної служби інтелектуальної власності)

Для чого потрібна послуга?

 • Видача ліцензії на використання ОІВ
 • Отримання додаткового прибутку від ОІВ
 • Тимчасова передача прав власності на ОІВ
 • Правомірне використання ОІВ
Зв'яжіться з нами! Наші контакти