Місцезнаходження заявника:
Захист ОІВ у :

Від Вас
потрібно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
 • Зображення торгівельної марки
 • Перелік товарів та/або послуг
 • Звіт про пошук (не обов'язково)
 • Пріоритетний документ (не обов'язково)
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного та офіційних зборів

Етапи
виконання

 • 2 дні Підготовка та подача документів
 • 10-14 місяців Експертиза заявки
 • 6 місяців Прискорена експертиза заявки
 • 0,5-1 місяць Публікація інформації про видачу Свідоцтва та видача Свідоцтва
 • 1-2 місяці Продовження терміну дії Свідоцтва

У результаті
Ви отримаєте

 • Свідоцтво на знак для товарів і послуг (приклад)
 • Виписка з Держ. Реєстру

Реєстрація торговельних марок

Торговельна марка (товарний знак, знак для товарів і послуг) (далі -  ТМ) – це захищене виключним правом позначення, завдяки якому товари та/або послуги одних осіб набувають розрізняльні властивості відноcно аналогічних товарів та/або послуг інших осіб. 

ТМ може складатися зі слів, цифр, символів, зображувальних елементів (малюнків), кольору або комбінацій кольорів у різних поєднаннях тощо.

Реєстрація ТМ необхідна для одержання гарантованих державою привілеїв на її використання, в т. ч. для реалізації права на заборону використання такого позначення іншими особами.  

Суб'єктами права власності на ТМ можуть бути фізичні та юридичні особи, при цьому ТМ може належати одночасно кільком юридичним та/або фізичним особам.

В охоронному документі - свідоцтві про державну реєстрацію ТМ (далі -  Свідоцтво) - зазначається перелік товарів та/або послуг, на які поширюється захист. Загалом визначено 45 класів товарів та послуг, що наведені у Міжнародному класифікаторі товарів та послуг (далі - МКТП). 

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого позначення, завжди вказується в охоронному документі. Вона може охоплювати одну або кілька держав. 

Термін дії Свідоцтва у більшості країн становить 10 років із можливістю його продовження невизначену кількість разів (за умови сплати відповідних державних зборів).

Для ідентифікації зареєстрованого позначення використовують символи R або ®, а для ідентифікації позначення, що знаходиться на стадії реєстрації – символ ™. 

В Україні діє перевірочна система реєстрації ТМ. Це означає, що експертна установа (ДП «УІПВ») здійснює перевірку заявленого позначення на його відповідність критеріям новизни та схожості із раніше зареєстрованими та поданими на реєстрацію позначеннями. Така процедура дозволяє запобігти реєстрації позначень, що можуть вводити споживача в оману щодо товару/послуги та/або особи, що виробляє товар та/або надає послугу.

Важливо пам’ятати: краще вкласти сьогодні кошти у захист позначення перед введенням товарів та/або послуг у цивільний обіг, ніж витратити завтра у кілька разів більше на захист своєї продукції від недобросовісних конкурентів та ділків від інтелектуальної власності. 

Для чого потрібна послуга?

 • Надійний захист від недобросовісної конкуренції
 • Ефективна реклама та забезпечення впізнаваності
 • Реєстрація доменного імені
 • Включення нематеріального активу до Статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Дієвий захист від контрафактного імпорту на митному кордоні
Зв'яжіться з нами! Наші контакти