Місцезнаходження заявника:
Захист ОІВ у :

Від Вас
потрібно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
 • Комплект зображень виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд
 • Повне ім’я автора (-ів) ПЗ та його (їхня) адреса
 • Пріоритетний документ (за наявності права на пріоритет)
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного та офіційних зборів

Етапи
виконання

 • 2 дні Підготовка та подача документів
 • 60 днів Прискорена експертиза (промисловий зразок)
 • 8-10 міс. Публікація та видача Патенту
 • 1-2 дні Підтримання чинності Патенту:

У результаті
Ви отримаєте

 • Патент на промисловий зразок (приклад)

Реєстрація промислових зразків (дизайнів)

Промисловий зразок (Промисловий дизайн) (далі - ПЗ) – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (зовнішній вигляд виробу).

Об’єктом захисту може бути форма, малюнок, кольорове рішення або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначені для задоволення естетичних ті ергономічних потреб.

Основною умовою патентоздатності ПЗ є новизна. Новим вважається ПЗ, інформація про який стала відома у світі до дати подання заявки або дати пріоритету. У деяких країнах заявнику також надається т. зв. «пільга по новизні», зазвичай 6 місяців з дати подання або пріоритету.

Реєстрація прав на ПЗ необхідна для одержаних гарантованих державою привілеїв на його використання, у т. ч. Для реалізації права на заборону використання такого ПЗ третіми особами.

Суб’єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи, при цьому права на ПЗ можуть належати одночасно кільком юридичним та/або фізичним особам.

Автору ПЗ належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

В охоронному документіПатенті (Свідоцтві) на промисловий зразок (промисловий дизайн) передусім міститься зображення заявленого виробу, оскільки саме його зовнішнім виглядом визначається обсяг прав на ПЗ. При поданні заявки на реєстрацію ПЗ у деяких країнах складається опис об’єкта  захисту, який частіше за все публікується.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди зазначається в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав. 

В Україні патенти на ПЗ видаються під відповідальність заявника. Це означає, що експертна установа (ДП «УІПС») встановлює дату подання заявки, визначає, чи належить заявлений об’єкт до промислових зразків, та здійснює формальну експертизу на відповідність матеріалів заявки вимогам чинного законодавства. До пакету документів, необхідних для подання заявки, входить опис ПЗ, який зазвичай складається патентним повіреним.

Строк чинності патенту становить 10 років з можливістю продовження не більш ніж на 5 років. Збори за підтримання чинності патенту на ПЗ сплачуються щорічно.

Для чого потрібна послуга?

 • Надійний захист від недобросовісної конкуренції
 • Ефективна реклама та забезпечення впізнаваності
 • Включення нематеріального активу до Статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Дієвий захист від контрафактного імпорту на митному кордоні
Зв'яжіться з нами! Наші контакти